Лекція Пала Тамаша «Соціологічні виміри технологічної політики»

Професор соціології університету Корвінус міста Будапешт (Угорщина) Пал Тамаш прочитав лекцію на тему «Соціологічні виміри технологічної політики» для студентів факультету соціології і права Національного технічного університету України "КПІ". На лекції обговорювалися особливості становлення інженерів як соціального прошарку і проблеми освіти, пов'язані із підготовкою фахівців-інженерів.