Виробництво азоту, аміаку та азотної кислоти

Виявивши азот, вчені попервах вважали його «позбавленим життя». Лише згодом було відкрито ту роль, яку він відіграє у живій природі. У фільмі розглянуто будову, хімічні властивості та промислове виробництво трьох речовин — азоту, аміаку та азотної кислоти. Наводяться приклади практичного використання цих речовин. В той же час оксиди азоту — це отруйні речовини, які утворюються при згоранні різного палива. Тож із фільму ви дізнаєтеся, яким чином понижують вміст оксидів азоту при викидах промислових газів.