Контакти

Відділ технічних засобів навчання НТУУ "КПІ ім. Сікорського"
e-mail: inform.office@kpi.ua
тел.: (044) 204-83-38